Bioetyka a postęp nauki i medycyny.

Czym jest bioetyka?

Bioetyka jest to dział wliczany do współczesnej etyki zajmującej się problemami, które są wynikiem nieuchronnego postępu w medycynie i nauce. W obszar jej zainteresowań wchodzą rozważania natury etycznej odnośnie takich kwestii jak dylematy związanie z przeprowadzaniem takich zabiegów jak: powszechny dostęp do antykoncepcji, sztuczne zapłodnienie (in vitro), inżynieria genetyczna, eutanazja i transplantacja. Są to kwestie związane ze znacznym postępem nauki, która bierze sobie za cel ingerencję w ludzką naturę.

Podział bioetyki

Główne działy bioetyki to między innymi etyka kliniczna, etyka badań naukowych, bioetyka regulacyjna, etyka relacji człowiek-inne zwierzęta, etyka środowiska naturalnego, zagadnienia bardzo ważne w perspektywie postępujących zmian klimatu i zatrważającego poziomu eksploatacji środowiska naturalnego. Bioetycy zajmują się analizą działalności człowieka związanej ze zdobywaniem wiedzy biologicznej i medycznej i starają się ująć je w kategorie moralności. Stąd wyłania się istotna rola bioetyki, która łącząc rozważania z takich dziedzin jak filozofia i biologia stara się ustalić, gdzie powinny być tego granice. Obszar zainteresowania tej dziedziny jest szeroki, wchodzą w nie także poznanie etycznych, społecznych i prawno-organizacyjnych uwarunkowań medycyny, styczność z bioetyką zapewnia zdobycie wiedzy w takich zagadnieniach jak prawa człowieka, etyki klinicznej i badań naukowych, problemów, teorii i metod socjologii i antropologii medycyny, organizacji i funkcjonowania systemów polityki zdrowotnej państwa, systemy norm etycznych, prawnych, organizacyjnych w kontekście zawodowych problemów natury bioetycznej.

Jak wyłączyć gen?

Kontrowersje

Kwestie te są niezwykle złożone i budzą wśród społeczeństwa wiele skrajnych emocji. Dyskusja pozostaje cały czas otwarta i wypracowanie konsensusu często jest niezwykle trudne, bo na sytuacje natury etycznej składa się wiele czynników, które każdy może interpretować w odmienny sposób według własnego systemu wartości. Dlatego warto skupić się na wypracowaniu jednego, obiektywnego kryterium tych dylematów. I właśnie to wpisuje się w zakres głównych celów bioetyki.

Poprzedni post Wpływ kannabinoidów niepsychoaktywnych (CBD, CBC, CBG) na leczenie stwardnienia rozsianego i innych chorób
Następny post Rodzaje szczepów marihuany

Dodaj komentarz