Najbardziej bioróżnorodne kraje na świecie

Brazylia

Brazylia jest krajem o najwyższym poziomie bioróżnorodności pod względem flory i fauny na naszej planecie. Przewodzi na świecie w ilości ryb i ssaków słodkowodnych, a także posiada około 50 000 gatunków drzew, roślin i krzewów. Jest to również jedno z miejsc na świecie, gdzie wylesianie i wypalanie ziemi na potrzeby rolnictwa i hodowli bydła ma najbardziej negatywny wpływ i grozi zagładą amazońskiej puszczy.

Republika Południowej Afryki

Ten południowoafrykański kraj jest domem dla prawie dziesięciu procent wszystkich światowych ryb, roślin i ptaków oraz sześciu procent znanych na świecie gadów i ssaków. Boryka się z poważnym problemem kłusownictwa i masowego wyrębu lasów, co zagraża lokalnym ekosystemom.

Madagaskar

Ta wschodnioafrykańska wyspa jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, z których siedemdziesiąt procent to gatunki endemiczne (takie jak lemury czy baobaby), a więc występujące tylko tam.

Uważa się, że wciąż istnieje ogromna liczba roślin i zwierząt, które nie zostały jeszcze odkryte, i obawia się, że rosnące wylesianie (które zniszczyło już prawie 75 procent lasów deszczowych) zniszczy wiele z nich, zanim jeszcze zostaną poznane.

Kolumbia

Szacuje się, że istnieje prawie 55 000 różnych gatunków w różnych i bardzo zróżnicowanych ekosystemach (dokładnie 324), rozmieszczonych na całym terytorium Kolumbii, dzięki temu, że połowę tego terytorium stanowią lasy naturalne; ale i tu występują bardzo poważne problemy związane z wylesianiem, które doprowadziły około 1500 gatunków na skraj wyginięcia z powodu zniszczenia ich siedlisk.

Ekwador

Biorąc pod uwagę jego niewielki rozmiar, Ekwador jest krajem o najwyższym wskaźniku różnorodności biologicznej w Ameryce Łacińskiej. Jest domem dla osiemnastu procent znanych ptaków, reprezentujących około 1655 różnych gatunków, a siedem procent znanych ssaków zamieszkuje jego lasy tropikalne lub jego niesamowite mokradła.

Meksyk

Położenie geograficzne Meksyku sprawia, że jest to miejsce uprzywilejowane. Ma bardzo zróżnicowany mikroklimat, złożoną i zróżnicowaną topografię, jest jednym z krajów o największej liczbie linii brzegowych, a jego bioróżnorodność jest naprawdę bardzo szeroka, obejmuje wszystkie rodzaje zwierząt i roślin, zarówno lądowych, jak i wodnych (posiada duże mokradła i lasy namorzynowe oraz ogromną rafę w Zatoce Kalifornijskiej).

Stany Zjednoczone Ameryki

USA ma ogromne i rozległe terytorium, z około 400 parkami narodowymi obejmującymi ekosystemy tak różne jak pustynia, lodowce, lasy, góry, równiny i kaniony. Yellowstone, Yosemite, Hawaje, Zatoka Lodowców na Alasce to tylko niektóre z krajowych ostoi bioróżnorodności.

Chiny

Chiny, jako trzeci co do wielkości kraj na świecie, posiadają ogromne bogactwo zasobów naturalnych i dużą różnorodność krajobrazów, zarówno w postaci gór (które stanowią 43% powierzchni), jak i dolin, równin, pustyń i wybrzeży. Choć występuje tam ponad 30 tys. gatunków roślin i prawie 6,4 tys. gatunków zwierząt, to problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i zanikiem lasów powodują, że prawie 20% tych gatunków jest poważnie zagrożonych wyginięciem.

Australia

Mimo, że zdecydowana większość terytorium tej wyspy – kraju – kontynentu jest niemal pustynna, charakteryzuje się ona niesamowitą bioróżnorodnością, na którą składają się głównie gatunki endemiczne, spotykane tylko w tym miejscu, a są to zarówno ogromne gatunki ryb z regionów bardziej umiarkowanych, jak i ssaki i ptaki takie jak kangury czy kiwi. Jeśli nie chcesz podróżować tak daleko, żeby poznać wyjątkowe cuda natury, polecamy poznanie Czarnogóry i jej naturalnego piękne. Więcej informacji tutaj: https://wyruszam.pl/czarnogora-przyroda-ktora-zachwyca

 

krem-cbd Poprzedni post Kremy CBD zastosowanie
Następny post Dlaczego plankton jest ważny dla środowiska morskiego?