Nauki badające zachowania

Nauki badające zachowania

Jest kilka nauk zajmujących się badaniem ludzkich zachowań. Dzisiaj chce je wyróżnić oraz krótko opowiedzieć, która czym się zajmuję. Temat jest niezwykle ciekawy. Z rozwojem każdej z tych nauk jesteśmy o krok bliżej do zrozumienia samych siebie oraz naszych najbliższych.

Ekologia behawioralna

Nauka, która zajmuję się badaniem zwierząt w zależności od zmian w środowisku. Bada zdolności do przystosowania się do panujących warunków, różnych gatunków. Bada, jak wszelakie zmiany wpływają n możliwość i sposób przetrwania oraz jak gatunki radzą sobie w kontekście rozrodu. Obserwuję jak, zwierzęta radzą sobie chociażby ze zmianą klimatu. Ekologia behawioralna, znajduję się na pograniczu etologii i ekologii.

Epigenetyka

Bada zmiany, a dokładnie rzecz nazywając zmiany, które zachodzą w ekspresji genów. Jednakże tylko i wyłącznie te ekspresje, które nie są związane ze zmianami w DNA. Ekspresje, które bada epigenetyka, mogą być dziedziczne i modyfikowane przez różne czynniki zewnętrzne.

Psychologia porównawcza

Prowadzi głównie badania eksperymentalne. Zajmuję się porównywaniem zwierząt, uwypuklając ich podobieństwa i różnice. Tematyką badań jest uczenie się, zdolności, predyspozycje. Badania przeprowadzane są w laboratoriach.

Wpływ kannabinoidów niepsychoaktywnych (CBD, CBC, CBG) na leczenie stwardnienia rozsianego i innych chorób

Psychologia ewolucyjna

Jak sama nazwa wskazuje, skupia się na ewolucji. Szuka w niej wyjaśnień na temat ludzkich zachowań, które ukształtowały się poprzez ewolucję kulturową i biologiczną.
Neurobiologia – jest to określenie połączenia wielu dziedzin zajmujących się badaniem układu nerwowego. Neurobiologia jest zbiorem dziedzin, ale tylko i wyłącznie biologicznych. Czyli należą do niej wszystkie wyżej wymienione odłamy.